กำลังแสดงชิ้นงาน 1-5 จาก 181

  • Thumbnail

   EVALUATION OF THE USE OF WI-FI PROBES TO CREATE A HUMAN DETECTION SYSTEM 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Information Technology and Digital Innovation / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
   ประเภทผลงาน: Thesis
   Prapas SARASALIN; ประภาส สาระศาลิน; sirak kaewjamnong; สิรักข์ แก้วจำนงค์; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 1/7/2022)
   There are many places of interests that do not have information on the number of people visiting, leaving, and the amount of time they stayed for. In Thailand, there are over 5,000 registered historical sites, many of which ...
  • Thumbnail

   Software for Sharpness Adjustment of Licence Plate on Moving Vehicle 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Information Technology and Digital Innovation / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
   ประเภทผลงาน: Thesis
   Ratchapol THONGSUPAPHOL; รัชพล ทองศุภผล; pinyo taeprasartsiit; ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 1/7/2022)
   This independent research aims to sharpen the image of a moving vehicle license plate. Using images extracted from videos recorded from different types of devices or video files which is blurry due to recording or the focus ...
  • Thumbnail

   A hybird approach for pali compounds splitting using deep learning and rule base 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Information Technology and Digital Innovation / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
   ประเภทผลงาน: Thesis
   Klangjai TAMMANAM; กลางใจ ธรรมนาม; nuttachot promrit; ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 26/11/2021)
  • Thumbnail

   Development of cloud Resources Access Management Systems 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Information Technology and Digital Innovation / วิทยานิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
   ประเภทผลงาน: Thesis
   Ajchariya SAEUNG; อัจฉริยา แซ่อึ๊ง; Panjai Tantatsanawong; ปานใจ ธารทัศนวงศ์; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 12/7/2019)
   This research has developed a resource access management system on cloud computing. The objective of this research is this study and develop an authentication system for resource access management system on cloud computing ...
  • Thumbnail

   Prototype Development of Complex Network Analytic System using Big Data 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Information Technology and Digital Innovation / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
   ประเภทผลงาน: Thesis
   Somkiat DONTONGDANG; สมเกียรติ ดอนทองแดง; Panjai tantatsanawong; ปานใจ ธารทัศนวงศ์; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Nowadays, DDoS attacks cause much damage in the network system. The organization’s network system has a large number of users in which the heavy usage will be a great impact on the complex network system. Concerning an ...

   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV