ชุมชนย่อยภายใต้ชุมชนนี้

 • Thai [147]

  ภาควิชาภาษาไทย / สาขาวิชาภาษาไทย
 • Thai for Career Development [53]

  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  Thai Characteristic in Line Stickers 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai for Career Development / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
  ประเภทผลงาน: Independent Study
  วลัยลักษณ์ โพธิ์อ่ำ (Silpakorn University, 2/7/2021)
  The objectives of this study were to study Thai characteristics appeared as stickers in the communication application called ‘LINE’ and the relationship between non-verbal and verbal communication. Data were selected from ...
 • Thumbnail

  A Comparative Phonology study and Lexical study of Nothern-Thai dialect and Tai-Lue's Language 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ปวรวรรณ เขาเรียง (Silpakorn University, 2/7/2021)
    The purpose of this thesis is to study the lexical variants and to compare the sound system and vocabulary between Northern Thai dialect, specifically from Lampang Luang Village, Lampang Luang Subdistrict, Ko Kha District, ...
 • Thumbnail

  A Study of Siremorn Ounhatub’s Works in Ecocriticism 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ดวงกมล จันทร์ศิริ (Silpakorn University, 2/7/2021)
  This thesis aimed to investigate the works of Siremorn Ounhatub by adopting ecocriticism to criticize nature writings, both fiction and non-fiction. The study focused on ecological concepts, roles and spiritualities of ...
 • Thumbnail

  The Didactic Movie “To Pai Mai Kong” 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai for Career Development / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
  ประเภทผลงาน: Independent Study
  สุนัดดา พยุงวงค์ (Silpakorn University, 12/7/2019)
  This independent study aimed to analyze the didactics, teaching strategies, and storytelling strategies of 18 stories in the didactic short film collection “To Pai Mai Kong”. The movie production company created these ...
 • Thumbnail

  Writing Status on Facebook Fanpage “Khru Nok Krop” 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai for Career Development / วิทยานิพนธ์ - ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ
  ประเภทผลงาน: Independent Study
  วรวุฒิ ยังประเสริฐ (Silpakorn University, 12/7/2019)
  This independent study aims to analyze 556 statuses on Facebook Fanpage “Khru Nok Krop” in terms of pattern, content, and language register. The patterns were divided into 3 groups, namely 1) text presentation, with ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV