Now showing items 21-40 of 391

  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับกลไกการป้องกันตัวเองของมนุษย์ เรื่อง Waterfail 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   วันดี ตะบูนพงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมภายใต้การควบคุมของกลไก การป้องกันตัวเองภายในจิตใจเมื่อเกิดความผิดหวังจากความสูญเสีย ซึ่งอิทธิพลของกลไกนี้จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล โดยผู้จัดทำได้ศึกษาทฤษฎี ...
  • Thumbnail

   การสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ "คิวบ์ ชูก้าร์" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   สุทธิดา วงษ์โกวิท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ร้านสินค้าคอสเพลย์ Cube Sugar เพื่อ การสร้างตราสินค้า และภาพลักษณ์ตราสินค้า รวมถึงการวางแผนงานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยกา ...
  • Thumbnail

   กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่มีผลต่อความภักดีของผู้ชม กรณีศึกษา บริษัทเซิร์ชเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ฉัตรมงคล ครองสิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษากลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ผ่านสื่อ กิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 2) ศึกษาความภักดีของกลุ่มผู้ชมที่มีต่อสถานีวิทยุโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ผ่านการเข้าร่ว ...
  • Thumbnail

   การรณรงค์ให้แพร่ภาพเด็กหายโดยใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อเด็กหายได้กลับบ้าน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   พัชรดนัย ทองนำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์โครงการรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือกันติดตามเด็กหายใน ประเทศไทย เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่อง "ติดตามคนหาย" โดยเฉพาะ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง อม๊อคเนสทาวเวอร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ตรีพิศุทธิ์ มิ่งแม้น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงสําหรับผู้ใช้งานสร้างทักษะในการวางแผนคิดวิเคราะห์รวมถึงพัฒนาความสามารถของทีมงานผู้พัฒนาโครงการเนื่องด้วยในปัจจุบันนั้นโทรศัพท์ไร้สายแทบเลตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดํา ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความผูกพันของผู้คนกับสถานที่ในความทรงจำเรื่อง "กระต่ายหมายจันท์" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   พาฝัน ใบโพธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเพื่อการสรรสร้าง ภาพยนตร์สั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความผูกพันของผู้คนกับสถานที่ เรื่อง “กระต่ายหมายจันท์” เพื่อนำเสนอประเด็นเกี่ยวกับบรรยากาศของต่างจังหวัดการปฎิ ...
  • Thumbnail

   การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาวานรบางกอก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ศุภรดา ธวัชราภรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาวานรบางกอก มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจวานรบางกอก กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สถานการณ์ในปัจจุบัน กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ และความต้องการของลูกค้า ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการแอบชอบและการตัดสินใจ เรื่อง "THX" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อิทธิวัฒน์ ภู่บัณฑิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความรู้สึกของคนที่ต้องตัดสินใจบอกชอบ ซึ่ง พฤติกรรมที่จะนำไปสู่การตัดสินใจย่อมมีผลมาจากแรงจูงใจที่แต่ละบุคคลได้พบเจอ ทั้งนี้ผลของการตัดสินใจ นั้นอาจเป็นสิ่งที่สามาร ...
  • Thumbnail

   การผลิตวิดีโออาร์ตด้วยเทคนิคสตอปโมชั่น โดยใช้กล้อง Lomokono 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปูชิตา เย็นทรวง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตวิดีโออาร์ตด้วยเทคนิคสตอปโมชั่น โดยใช้กล้อง Lomokino” การผลิตชิ้นงานนี้ผู้ศึกษาจะทดลองผลิตวิดีโออาร์ตโดยใช้กล้อง Lomokino โดยทำการศึกษาจากผลงานต่างๆที่ถ่ายด้วยกล้อง Lomokino ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง เมคานิมอล พัท 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   รติยา ฟองเอม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมเนื่องจากเกมใน ปัจจุบันนั้นได้ รับความนิยม ในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และเกมในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเน้นไป ที่ความรุนแรงและส ...
  • Thumbnail

   โครงการจัดทำหนังสือภาพถ่ายเมืองกรุงเทพมหานครด้วยเทคนิคอินฟราเรด 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปริภัทร์ กิตติสันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหนังสือภาพถ่ายแสงอินฟราเรดเมืองกรุงเทพมหานคร ที่เน้นความ แปลกใหม่ของภาพถ่ายเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพแสงอินฟราเรด เพื่อเผยแพร่ ความสวย งามและเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความคลั่งไคล้ในตัวบุคคลเรื่อง "Out of focus" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ชลธิชา ทองสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมของความคลั่งไคล้ในตัวบุคคลภายใต้สภาวะการป่วยของโรคจิตเภทเมื่อเกิดความผิดหวังจากบุคคลที่ชื่นชอบ ยิ่งตอกย้ำการไร้ตัวตนในสังคม ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคม ...
  • Thumbnail

   การสร้างตราสินค้าร้านกระเป๋าหนัง "the NEEDle leather handcraft" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   กมลชนก มณฑามณี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างตราสินค้าให้กับร้านกระเป๋าหนัง “the NEEDle leather handcraft” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังกลับคุณภาพดีทําด้วยมือทุกขั้นตอนและเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้จัดทํา และเป็นแบรนด์ใหม่ในตลาดยังไม่มี ...
  • Thumbnail

   การสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ "ร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ทิติยา จันตะเภา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการร้านดีเจริญฮาร์ดแวร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ณ เทศบาลตำบลหางน้ำ-สาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยการ วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาทั้งปัจจ ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง อม๊อคเนสทาวเวอร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   พลอย สมยานนทนากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เล่น โดยการผ่านเกมนั้นต้องใช้ไหวพริบความสามารถ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาของผู้เล่นเมื่อเจออุปสรรค ซึ่งมีความแตกต่างจากเกมอื่น โดยผู้เล่นที่ได้เล่นเกมนี้จะเล่น ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความรักและความตายเรื่อง "Cessation" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ชัช ดุลยรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงาน กระบวนการคิดและการผลิตภาพยนตร์สั้น ซึ่งผู้จัดทำได้ทำการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และทฤษฎีการสื่อสาร อีกทั้งยังได้ทำการค้นคว้า รวบรวมข้อมู ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง แฟรงเกนสปาร์ค 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ณัฐพล งามธนาวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและเกมแฟรงเกนสปาร์คเป็นเกมการจำลองสถานการณ์ทาง ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเกต และวางแผน ที่จะต้องใช้ตรรกะเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ผู้เล่นจะต้องพยายาม หาทางคิดค้นวิธีที่ดีที่สุด ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเพศเรื่อง "ชาติชาย" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   นัดฐิดา อุตอามาตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด ในเรื่องของเพศที่พัฒนาและเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายโดยที่ไม่ได้มีแค่เฉพาะเพศชายหรือเพศหญิง โดยถ่ายทอดในมุมมองของความรัก โดยผู้จัดทำได้ศึก ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับทัศนคติและความเชื่อ เรื่อง "มโนคติ" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ศิริพรรณ รัตนสมโชค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นความคิด มุมมอง ทัศนคติและความเชื่อของมนุษย์ภายในสังคมของเด็กวัยรุ่นยุคอินเตอร์เน็ตเครือข่าย (Social Network) โดยเป็นยุคที่มีระบบการสื่อสารและการโน้มน้าวใจที่รวดเร็วและแพร่หลาย ...
  • Thumbnail

   การสรรสร้างภาพยนตร์สั้นแนวตลกร้าย ว่าด้วยการเป็นมิจฉาชีพ เรื่อง "มิตรฉาชีพ" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อาทิตย์ อนันต์นาท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมและปัญหาเร่ื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นจนกลาย เป็นเรื่องสามัญธรรมดา และนําเสนอเรื่องราวผ่านภาพยนตร์สั้นแนวตลกเสียดสีสังคม ปัจจุบันท่ี่ผู้คนล้วนใส่ หน้ากากเข้าหากัน ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV