Now showing items 229-248 of 352

  • Thumbnail

   รสเสน่หา กาลเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วารีนา กันจาด; Wareena Kanjad (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   รอคอย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อำนาจ คงวารี; Amnat Kongwaree (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   สภาพสังคมในปัจจุบันก่อตัวขึ้นอย่างสลับซับซ้อนและหลากหลายสถานภาพ มีภาพของผู้คนจำนวนมากที่จำต้องต่อสู้ดิ้นรนหาเลี้ยงชีวิตของตนเองและครอบครัวให้สามารถมีลมหายใจ เพียงเพื่อพ้นแต่ละวันอย่างยากเข็น ภาพของคนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ ...
  • Thumbnail

   รอยยับและทิวทัศน์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   พวงชมพู พวงสำลี; Puangchompoo Puangsumlee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  • Thumbnail

   รอยยับแห่งกาลเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สมชาย พ่วงจีน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   รอยเย็บ : ฉันกับแม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปรานต์ ชาญโลหะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  • Thumbnail

   รอยไหม้บนสิ่งพิมพ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ยงยุทธ สกุลชาตรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   ระนาบบนระนาบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   กมล สุวุฒโฑ; Kamol Suwutho (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   ความประทับใจในผิวพื้นแบนราบที่เกิดเป็นรูปทรง และการแตกต่างในผิวพื้นวัตถุของธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีน้ำหนักเข้มจัด ความมืดในเวลากลางคืน ตลอดจนการมองสิ่งของในที่ย้อนแสงกับดวงอาทิตย์ สิ่งเหล่านี้ให้ผลในด้านความรู้ส ...
  • Thumbnail

   ระยะห่างระหว่างความเดียวดาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อดิสรณ์ ดวงดาว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
  • Thumbnail

   รั้ง รอ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   สามารถ สุทธิมา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   รูปของอารมณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   อกนิษฐ์ สุขสมภูมิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
  • Thumbnail

   รูปทรง น้ำหนัก พื้นผิว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ทวน ธีระพิจิตร; Tuan Terapichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   ในการสร้างสรรค์งานศิลปของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ธาตุทางทัศนะศิลป เช่น รูปทรง น้ำหนัก และพื้นผิว ซึ่งเป็นการแสดงออกด้วยความประสานสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อสื่อความหมายด้วยเกณฑ์ของทัศนศิลป รูปทร ...
  • Thumbnail

   รูปทรงของสภาวะจิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศิริศักดิ์ คล้ายมนต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   รูปทรงของสี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   มณีรัตน์ ฤกษ์สะอาด; Marneerad Rockssaard (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   การสร้างสรรค์งานศิลปะแนวนามธรรมในผลงานชุดวิทยานิพนธ์นี้ เกิดขึ้นจากความประทับใจในสภาพแวดล้อมรอบตัว ที่มีสีสรรค์สดใสให้อารมณ์ความรู้สึกสดชื่น ซึ่งพบได้ในบรรยากาศที่แวดล้อมรอบตัวนำมากลั่นกรอง ผสมผสานกับจินตนาการตามแนวคิดส่ ...
  • Thumbnail

   รูปทรงและการสะท้อน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เดชา วราชุน; Decha Warashoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในด้านศิลปะภาพพิมพ์ เป็นการค้นหาประสบการณ์ในการทำงานศิลปภาพพิมพ์ในลักษณะของการสร้างสรรค์ส่วนตัว ให้ออกมาในรูปแบบใหม่เป็นการค้นคว้าให้ก้าวหน้าในทางศิลปภาพพิมพ์ร่วมสมัย ...
  • Thumbnail

   รูปทรงและลักษณะผิว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐ เขื่อนสุวรรณ; Nat Kunesuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   มนุษย์กับวัตถุมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันตลอดมา ด้วยเหตุที่วัตถุเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้นำมาใช้เพื่อประโยชน์กับชีวิตประจำวันของตนเอง ดังนั้น วัตถุที่แวดล้อมจึงย่อมมีผลเชื่อมโยงต่อสภาพความนึกคิดจิตใจ ตลอดจนความเชื่อถือของมนุษย์ ...
  • Thumbnail

   รูปทรงแห่งจิตวิญญาณ = Scritual's forms 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   นรินทร์ ปานประทีป (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   รูปลักษณ์ของจิตใต้สำนึก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   นที อุตฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   รูปลักษณ์ของพลังชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์; Chalermsak Lattanachun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ในธรรมชาตินั้นมีพลังแอบแฝงอยู่ ตั้งแต่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดจนถึงเล็กที่สุด แม้กระทั่งสิ่งที่เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ ด้วยอนุภาพของพลังจากธรรมชาติสามารถเป็นทั้งการทำลายหรือการสร้างสรรค์ จากสภาพในปัจจุบัน ทุกชีวิตในธรรมชา ...
  • Thumbnail

   รูปเหมือนของเด็ก "เหยื่อสังคม" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วรา ชัยนิตย์; Vara Chaiyanitaya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   จากสภาวะปัจจุบันสังคมเราเริ่มมีปัญหาต่าง ๆ มากมาย พฤติกรรมทางด้านศีลธรรม ของคนในสังคม มีมาตราฐานต่ำลง มีการกระทำทารุณกรรมและล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กทั้งผู้หญิงและผู้ชาย เห็นได้จากข่าวสารทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เป็นภาพชีวิต ...
  • Thumbnail

   รูปแห่งความทรงจำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ศิริวัฒน์ คำหาญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV