Now showing items 1-16 of 16

  • Thumbnail

   แสงและเงา 3 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   ปรีชา เถาทอง; Preecha Thaothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1974)
  • Thumbnail

   แสงและเงา 4 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   ปรีชา เถาทอง; Preecha Thaothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1975)
  • Thumbnail

   วัด 1 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   ปรีชา เถาทอง; Preecha Thaothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1977)
  • Thumbnail

   รูปทรงของแสงบนเนื้อที่ของเงา 1 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   ปรีชา เถาทอง; Preecha Thaothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   สังสารวัฏ ขาด 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ; Thongchai Srisukprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
  • Thumbnail

   รูปหน้าบัน 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ; Thongchai Srisukprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  • Thumbnail

   รูปสัญลักษณ์แห่งจักรวาล 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ; Thongchai Srisukprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   ต้องการแสดงออกถึงความรู้สึกส่วนตน ที่มีทั้งความอัดอั้น มีความขัดแย้ง และความปิติยินดี นำมาจัดระเบียบให้อยู่ในองค์ประกอบที่เป็นกลาง มีความควบคุมผสมผสานกับแนวความคิดด้านพุทธิปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับจักรวาล เพื่อแสดงถึงพลังแห ...
  • Thumbnail

   Atmosphere of faith no. 1 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   วิรัญญา ดวงรัตน์; Wiranya Duangrat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   ศิลปินต้องการแสดงบรรยากาศแห่งความศรัทธาผ่านทางภาพจิตรกรรมที่แสดงบรรยากาศภายในโบสถ์ จากมุมมองที่ผสานกันระหว่างระนาบของเสาและหน้าต่างภายในโบสถ์กับภาพจิตรกรรมฝาผนัง เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกศรัทธา ความสงบ ความลึกซึ้งของจิตต ...
  • Thumbnail

   หน้าไหว้หลังหลอก 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   ชูศักดิ์ ศรีขวัญ; Chusak Srikwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  • Thumbnail

   สู่สุขาวดี 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   ประเสริฐ ยอดแก้ว; Prasert Yodkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   รฤก ละ วาง 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   วิรัญญา ดวงรัตน์; Wiranya Duangrat (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ด้วยความรำลึกถึงสิ่งที่มีคุณค่า ด้วยความเคารพบูชาในสิ่งที่เป็นสัมมาสั่งสมต่อเนื่องยาวนานผ่านกาลเวลา นำมาสู่ความเพียรสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อการเก็บรักษารูปลักษณ์แทนความรัก ความศรัทธา และความทรงจำที่มีค่า ดั่งเป็นการรฤ ...
  • Thumbnail

   กาลเวลา 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   จินตนา เปี่ยมศิริ; Jintana Piamsiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   กระดาษที่เกิดจากกระบวนการนำวัสดุธรรมชาติมาแปรสภาพ ย่อย สลาย จากรูปทรงเดิม ประกอบสร้างขึ้นมา ใหม่ เพื่อใช้งานจนหมดสภาพการใช้งาน จะถูกนำมาเข้ากระบวนการเริ่มต้นใช้งานใหม่ ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนถึงความไม่สิ้นสุดของเรื่องราว ...
  • Thumbnail

   หากมิแตกต่างกัน 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   สาครินทร์ เครืออ่อน; Sakarin Krue-on (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ข้าพเจ้าตั้งคำถามเกี่ยวกับนิยามของการอยู่ร่วมกันคือ เราควรจะปล่อยให้ธรรมชาติของมนุษย์เป็นไปอย่างที่ควรเป็น ยอมรับชะตากรรม ความแตกต่างทางโอกาส ความสูงส่ง ความต่ำต้อยยากไร้ โลกใบนี้ควรหมุนด้วยแรงเหวี่ยงของความโลภและกิเลสต่าง ...
  • Thumbnail

   หน้าหนังสือ 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ; Thongchai Srisukprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ใบหน้ามนุษย์แสดงออกทางความคิด อารมณ์ และความรู้สึกได้ เป็นภาษาสากลที่สื่อสารได้ในหมู่มวลมนุษย์ เสมือนใบหน้ามีตัวหนังสือให้ได้อ่าน ใบหน้าเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ Tangible สภาวะอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนใบหน้าจะสื่อ ...
  • Thumbnail

   ศาสนสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   ปรีชา เถาทอง; Preecha Thaothong (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   Lop Buri Sri Suvarnabhumi Meditation Center is a religious place of the culture and art in the reign of King Rama IX. It is driven by art and culture, and inspired by the concept of Mount Meru and Satta Boriphan Mountains ...
  • Thumbnail

   สมุดไทย 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   อภิชัย ภิรมย์รักษ์; Apichai Piromrak (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ได้รับความบันดาลใจจากสมุดไทยโบราณที่มีรูปแบบการพับต่อเนื่องสลับไปสลับมา จึงนำมาประสมประสานกับชุดผลงานที่เคยทำมาในอดีต เพื่อเป็นการบันทึกการทำงานศิลปะที่ผ่านมา


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV