Now showing items 1-18 of 18

  • Thumbnail

   Before the rising sun/2015 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต; Teerawat Ngarmchuachit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ความงดงามของชีวิตที่เรียบง่ายอันเกิดจาก "ความว่าง"
  • Thumbnail

   Is everything 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต; Teerawat Ngarmchuachit (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ความรู้คู่ชีวิต แต่งงานกับความรู้
  • Thumbnail

   ครกสร้างอาณาจักร 999999999/2558 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   พิทักษ์ สง่า; Pitak Sanga (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ศูนย์รวมของการเกิดวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ มาจากการทำอาหารการกิน ปากท้อง และที่ขาดไม่ได้คือ ครกตำเครื่องแกงต่าง ๆ ทำให้รสชาติของอาหารมีความพิเศษและเป็นเอกลักษณ์ประจำอาณาจักรและชาติพันธุ์
  • Thumbnail

   ความงดงามของชีวิต 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ปรีชา ปั้นกล่ำ; Preecha Punklum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ศิลปินชอบไปเดินตลาดสดตอนเช้าของสถานที่ที่ได้ไปเยือน ทำให้ได้พบความงดงามของชีวิตเล็ก ๆ สะท้อนถึงความสงบสุขในบริบทสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
  • Thumbnail

   ความประทับใจศิลปกรรมในอดีต 1 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง; Praiwan Dakliang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
  • Thumbnail

   คิน - ข้าว 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   นัจ พงษ์หาญยุทธ; Naj Phonghanyudh (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การกินนั้นมีมิติที่แสดงถึงการอยู่รอดของมนุษย์ ในขณะเดียวกันยังสามารถเปลี่ยนจากคนไม่รู้จักกันให้กลายเป็นมิตรและตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ของกันและกัน ศิลปินได้รับแรงบันดาลใจจากการสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมการกิน โดยนำกระบวนการเช ...
  • Thumbnail

   ดอกไม้และก้อนเมฆ 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   อุณรุท กสิกรกรรม; Unarut Kasikornkam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ความรู้สึกภายในท่ี่มีต่อการทำงานทำให้เราหลุดพ้นไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง ในบรรยากาศที่งดงามและสงบสุข
  • Thumbnail

   บันทึกแห่งรุ่งอรุณ 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   อิทธิพล วิมลศิลป์; Ithipol Vimolsilp (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ศิลปินได้นำบันทึกของหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานสื่อผสมและงานประยุกต์ศิลป์ โดยนำรูปสัตว์เช่น ช้าง ม้า และนก ตามลักษณะลวดลายแบบสุโขทัย โดยเฉพาะลายจากเครื่องสังคโลก มาทำให้เกิดร่องลึกบนแผ่นไม้วงก ...
  • Thumbnail

   ประกายแสงแห่งชีวิต 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   อานุภาพ จันทรัมพร; Anuphap Chantharamporn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ห้วงเวลาหนึ่งใน "สุโขทัย" เป็นความสุขในบรรยากาศแห่งฉากอุดมคติ ที่ประสานสรรพชีวิตให้ดำรงอยู่ด้วยกัน จากพลังธรรมชาติแวดล้อมเป็นที่มาแห่ง ความหวัง ความมุ่งหมาย ความงอกงาม
  • Thumbnail

   พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง; Praiwan Dakliang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ต้องการที่จะเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่วงการศิลปะและวัฒนธรรมไทย เป็นจุดเริ่มต้นในทางศิลปะในหลาหลายสาขาในสมัยของพระองค์
  • Thumbnail

   มโนคติ หมายเลข 5 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ปรีชา ปั้นกล่ำ; Preecha Punklum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1987)
  • Thumbnail

   รุ่งอรุณ 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ไพโรจน์ ชมุนี; Pairoj Jamuni (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ภาพรุ่งอรุณเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นวันใหม่ คนทุกคน เมืองทุกเมือง ควรเริ่มต้นวันใหม่อย่างแจ่มใสมีพลัง แม้ว่าจะมีอุปสรรคสิ่งไม่น่าพอใจมารบกวนอยู่บ้าง ก็ต้องทนก้าวหน้าต่อไป เหมือนกับภาพสระบัวและวัดโบราณที่ถูกรบกวนด้วยเสา ...
  • Thumbnail

   ลายปลากา การเกิดใหม่บนผืนผ้า 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ประภากร สุคนธมณี; Prapakorn Sukonthamanee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   "การเกิดใหม่" ของสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิม เป็นการสืบทอดลวดลายศิลปะดั้งเดิม และสืบสาน ต่อยอดความเป็นศิลปะประยุกต์สู่ลวดลายใหม่ จากลวดลายปลากาที่ค้นพบบนเครื่องสังคโลกสู่ผืนผ้าด้วยเทคนิคทางสิ่งทอ ประหนึ่งเป็นการคงไว้ซึ่งศิลปะประยุกต์ ...
  • Thumbnail

   สิงโตลายดอกไม้ 2 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   พรพรม ชาววัง; Pornprom Chawwang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ในการศึกษางานสังคโลกศิลปินสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการแสดงออกของช่างฝีมือในการถ่ายทอดอารมณ์ของเขาผ่านตัวสัตว์นานาชนิด ไม่ว่าจะโดยวิธีการวาด หรือการปั้น ล้วนมีชีวิตชีวา เห็นความมีใจรักของผู้คนสะท้อนออกมาจากผลงานเหล่านั้น ...
  • Thumbnail

   สุโขทัยราชธานี ศรีบุรีแห่งพุทธธรรม 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   สมพงษ์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์; Sompong Saengaramroungroj (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ด้วยความรู้สึกที่ว่า เมืองสุโขทัย - ศรีสัชนาลัย เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา ศิลปินจึงต้องการที่จะนำความรู้สึกที่ว่านี้แสดงออกด้วยผลงานสร้างสรรค์ 2 มิติ โดยข้าพเจ้าเลือกกอบัวและดอกบัวมาเป็นเนื้อหาหลักในการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ...
  • Thumbnail

   อดีตกาล หมายเลข 2 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง; Praiwan Dakliang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)
  • Thumbnail

   เจดีย์วันนี้ : วันนี้เป็นวันใหม่ (หมายเลข 1) 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   สน สีมาตรัง; Sone Srimatrang (2015)
   เจดีย์รูปทรงต่าง ๆ ที่ช่างไทยโบราณสร้างสรรค์ขึ้นในแต่ละสมัย ช่างไทยโบราณเหล่านั้นได้สร้างสรรค์เพื่อตอบสนองรสนิยม ความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าถึงและความซาบซึ้ง ในหลักปรัชญาพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เป็นไปตามระดับสติปัญญาของตน ...
  • Thumbnail

   เพรียกหายามราตรี 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ปรีชา ปั้นกล่ำ; Preecha Punklum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV