กำลังแสดงชิ้นงาน 1-5 จาก 119

  • Thumbnail

   การออกแบบผังเมืองสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ.2475-2487) : ลพบุรี,สระบุรี และเพชรบูรณ์ 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ณัฐฐานิตย์ คะเชนทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-02)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการการออกแบบผังเมืองในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในด้านของนโยบายและการออกแบบผังเมือง โดยศึกษาถึงอิทธิพลที่ส่งผลต่อการออกแบบผังและผลสะท้อนที่มีต่อผู้คนในสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมโดยรวม ...
  • Thumbnail

   Royal Residence in Chakri Maha Prasat Complex during the early period of King Chulalongkorn (A.D.1868-1875) 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พัชรพงศ์ กุลกาญจนาชีวิน (Silpakorn University, 18/6/2021)
   The thesis is a study of Royal Residences in Royal Grand Palace during the early period of King Chulalongkorn (A.D.1868-1875), before the building of Chakri Maha Prasat Throne Hall. The focuses are on early developments ...
  • Thumbnail

   Social and Economic Influences in the Conservation and Improvement of Architectural Heritage of Pak Nam Prasae Community, Klaeng District, Rayong Province 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   มณฑลี ภู่กฤษณา (Silpakorn University, 2/7/2021)
   The research aims to study the conservative significance by using the limitation of resources and economic support. Reflected by the changes in occupational structure correlated with the social and rural development, leading ...
  • Thumbnail

   The Architecture in Ayutthaya during Monthon Thesaphiban Reforms (1895 - 1933 AD.) 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ชินดนัย ไม้เกตุ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   This thesis adopts the concept of internal colonisation. While the concept has been used productively elsewhere, especially in Siam's peripheral monthons, it has never been used for Monthon Ayutthaya. This study was of ...
  • Thumbnail

   CONCEPTS AND DEVELOPMENT OF ESTABLISHMENT OF HISTORICAL PARKS IN THAILAND 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The purpose of this study was to examine the backgrounds, concepts and the Fine Arts Department’s operation of Thailand’s historical parks from 1976 to 1992. The information from the historical parks project documents, ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV