กำลังแสดงชิ้นงาน 1-5 จาก 63

  • Thumbnail

   Design Priciple of Large-Scale Building in Thai Architecture Case Study : Thailand High-Speed Rail Project Ayutthaya Station 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   Nutnaree SOOKWONG; ณัฐนรี สุขวงศ์; CHATRI PHAKITNONTHAKARN; ชาตรี ประกิตนนทการ; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 26/11/2021)
   Ayutthaya Station, the station of Thailand High Speed Rail Project, has been designing since 2018. This project has criticised by Fine Arts Department and citizen that might be divided into two issues. Firstly, the height ...
  • Thumbnail

   Pattani Historical & Cultural Exhibition Hall 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   Kan SUWANNO; กรรณ สุวรรณโน; Wanida Phungsoonthorn; วนิดา พึ่งสุนทร; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 10/7/2020)
   Pattani in the past was the location of one of the oldest and most important states or cities on the Malay Peninsula. The long history of Pattani has created a unique tradition of culture in many aspects and many dimensions. ...
  • Thumbnail

   NEW NATIONAL ASSEMBLY OF SIAM 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   Peerapong VEJASONGSERM; พีระพงศ์ เวชส่งเสริม; SOMCHART CHUNGSIRIARAK; สมชาติ จึงสิริอารักษ์; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 12/7/2019)
   The national Assembly building is a political architecture , which reflects many aspect about political history and their ideology. Along time ago, we have found that architecture shows clearly and obviously evidences  ...
  • Thumbnail

   SUNYATA (Emptiness) VIHARA  

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   Anongluk KAIKAEW; อนงค์ลักษณ์ ไก่แก้ว; Rutai Jaijongrak; ฤทัย ใจจงรัก; Silpakorn University. Architecture (Silpakorn University, 12/7/2019)
   SUNYATA (Emptiness) VIHARA project aims to create the new Thai architecture by using Buddhist philosophy concept in order to compatible with present- day functions. However, it is the great challenge to design the new Thai ...
  • Thumbnail

   ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   ประเภทผลงาน: Thesis
   (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-26)
   การศึกษาและการออกแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การรักษาในทางพุทธศาสนา รวมทั้ง ภูมิปัญญา วิธีคิด พัฒนาการการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในภูมิประเทศ เพื่อพัฒนา ...

   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV