ผลงานทางวิชาการภายใต้ชุมชนนี้

รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  The Grand Royal Barge Procession Museum 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  จิรายุ ทวีเผ่าภาคิน (Silpakorn University, 10/7/2020)
  Rattanakosin is a valuable and important area in the history, archeology, fine arts, architecture and beautiful Thai culture. The development of the area, responding to the current utility along with the preservation and ...
 • Thumbnail

  SUNYATA (Emptiness) VIHARA  

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  อนงค์ลักษณ์ ไก่แก้ว (Silpakorn University, 12/7/2019)
  SUNYATA (Emptiness) VIHARA project aims to create the new Thai architecture by using Buddhist philosophy concept in order to compatible with present- day functions. However, it is the great challenge to design the new Thai ...
 • Thumbnail

  NEW NATIONAL ASSEMBLY OF SIAM 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  พีระพงศ์ เวชส่งเสริม (Silpakorn University, 12/7/2019)
  The national Assembly building is a political architecture , which reflects many aspect about political history and their ideology. Along time ago, we have found that architecture shows clearly and obviously evidences  ...
 • Thumbnail

  Pattani Historical & Cultural Exhibition Hall 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  กรรณ สุวรรณโน (Silpakorn University, 10/7/2020)
  Pattani in the past was the location of one of the oldest and most important states or cities on the Malay Peninsula. The long history of Pattani has created a unique tradition of culture in many aspects and many dimensions. ...
 • Thumbnail

  เครื่องยอดปราสาทยอดมณฑป 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
  ประเภทผลงาน: Thesis
  เสกสรร พรมสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-05)
  เครื่องยอดปราสาทยอดมณฑป หมายถึง หลังคาของอาคาร มีลักษณะเป็นทรงแหลม มีจั่วอาคารเข้ามาเชื่อม การศึกษาครั้งนี้รวบรวมข้อมูลของเครื่องยอดมณฑปและบุษบกจากการสำรวจรังวัดและจากแบบก่อสร้างได้ทั้งหมด 20 เครื่องยอด จากกรณีศึกษาสามา ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV