Now showing items 6-10 of 166

  • Thumbnail

   เฉิดฉัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   นันทิยา เพ็ชรยืนยง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้นาความประทับใจที่มีต่อการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ มาเป็นแรงบันดาลใจในการทางานโดยถ่ายทอดเรื่องราวการแสดงของชาวสีรุ้งหรือสาวประเภทสองที่ตระการตา โดยทาผ่านประติมากรรมกึ่งนามธรรม ที่เห็นแล้วทาให้รู้สึกเคล ...
  • Thumbnail

   ชุดอาหารไทย แรงบันดาลใจจากปีนักษัตร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   มัณฑนากร รักประดิษฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การออกแบบชุดอาหารไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปีนักษัตร มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบชุดอาหารไทยให้มีรูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน บรรจุอาหารไทยชนิดต่างๆได้ โดยนำสัตว์ในปีนักษัตรที่เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่อยู่ควบคู่กับคนไทย ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบของที่ระลึก เครื่องดนตรีลมผิวจากเซรามิก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ธนภร บุญประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   เสียงเพลง ที่เกิดจากการรับฟัง หรือ เกิดจากที่เรานั้นบรรเลงออกมาเป็นเหมือน สิ่งที่ช่วยผ่อน คลายความเครียด ทำให้รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อย ดังนั้น จึงอยากพัฒนาเครื่องดนตรีลมผิว ให้สวยงามและใช้งานได้เหมาะกับเป็นของฝาก ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบชุดของใช้ในห้องครัว แรงบันดาลใจจากผลไม้ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ภคมณ โรจนดิษกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมโดยออกแบบเป็นชุดของใช้ในห้องครัวสำหรับเด็ก ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลไม้ โดยผลิตภัณฑ์ใช้ตกแต่งและอุปกรณ์ในห้องครัว ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบชุดน้ำชาอโรม่า 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   กิตติธัช อนันทชาติวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบชุดน้ำชาอโรม่า ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำความ รู้สึกร่วมสมัยของรูปทรงผลิตภัณฑ์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะ Memphis มาใช้ในการออกแบบ โดยนำลักษณะเด่นของศิลปะยุคนี้คือมีการใช้สีแล ...

   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV