รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  THE RELATIONSHIP BETWEEN SPACE AND ART OF NAVIN RAWANCHAIKUL 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  วัลย์ลิตา อยุทธ์ (Silpakorn University, 12/7/2019)
  Nawin Rawanchaikul is a contemporary artist who is accepted internationally. His performance art holds unique installations that using spaces as a component. Additionally, it has interesting processes such as: the interaction ...
 • Thumbnail

  การออกแบบลวดลายตกแต่งสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน คาซา บัทโยว ของ อันโตนี เกาดี 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  วรัญญา ขำหัวเตย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-03)
  การศึกษาการออกแบบลวดลายตกแต่งสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก คา ซาบัทโยว (Casa Batlló) ของเกาดี เพื่อวิเคราะห์สุนทรียภาพและรูปแบบลวดลายตกแต่ง สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาดี โดยเปรียบเทียบ “คาซาบัทโยว” (Casa Batlló) ...
 • Thumbnail

  Magical Realism in Thai Contemporary Art in 2014-2017 as the means to present small narratives in politics 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  นัทธมน เปรมสำราญ (Silpakorn University, 29/11/2019)
  The purpose of the study is to analyze how the elements of magical realism correspond to the presentation of small narratives in contemporary art of Thai artists after 2014 Thai coup d'état. The case study is four sets of ...
 • Thumbnail

  SPACE AND BOUNDARY IN INSTALLATION ART OF KIM SOO-JA 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สกาวรัตน์ ภูธนะกูล (Silpakorn University, 18/6/2021)
  The thesis aims to present the concepts of art creations by South Korean female artist Kim Soo-ja that are related to spaces and historical events by studying and analyzing her installations within the context of Korean ...
 • Thumbnail

  The Shadow Puppet Nang Talung: The History of Political Struggle Ao Si Mueang 34 Area, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  รวีวัชร์ ปานช่วย (Silpakorn University, 18/6/2021)
  This thesis is a study of the history of political struggle Ao Si Mueang 34 Area, Nakhon Si Thammarat Province. And research in history of the shadow puppet (Nang Talung) in the past and present with political content for ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV