รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  Merging in bipartite distance-regular graphs 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Mathematics ดุษฎีนิพนธ์ - คณิตศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ศิวพร มามาตร (Silpakorn University, 12/6/2020)
  Merging the first and third classes in a connected graph is the operation of adding edges between all vertices at distance 3 in the original graph while keeping the original edges.Merging the first m classes in a connected ...
 • Thumbnail

  Problems concerning the sum of divisors and generalizations of perfect numbers  

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Mathematics ดุษฎีนิพนธ์ - คณิตศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สราลี เอื้อสุขอารี (Silpakorn University, 26/11/2021)
 • Thumbnail

  CONSTRUCTIONS AND BOUNDS ON LINEAR CODES WITH PERSCRIBED HULL DIMENSION OVER FINITE FIELDS 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Mathematics ดุษฎีนิพนธ์ - คณิตศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ทสพล แม้นเขียน (Silpakorn University, 26/11/2021)
 • Thumbnail

  Problems in Lucas sequences of the first and second kinds. 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Mathematics ดุษฎีนิพนธ์ - คณิตศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  กฤตขจร อ่อนแพง (Silpakorn University, 26/11/2021)
 • Thumbnail

  Various Problems Concerning Factorials, Binomial Coefficients, Fibonomial Coefficients, and Palindromes 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Mathematics ดุษฎีนิพนธ์ - คณิตศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ภคินกร พูนพายัพ (Silpakorn University, 18/6/2021)
  In this thesis, we study on various problems concerning factorials, bonomial coefficients, Fibonomial coefficients, and palindrome. We calculate the p-adic valuations of certain factorials and apply them to express the p-adic ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV