Now showing items 1-8 of 8

  • Thumbnail

   Charming lady (Beauty without jealousy) 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปาริชาติ ศุภพันธ์; Parichart Suphaphun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความงดงามของชีวิต โดยที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องราวและรูปลักษณ์ “ภาพลักษณ์” ของความเป็นหญิงตามค่านิยมในสังคมข้าพเจ้าแต่งตัวในชุดต่าง ๆ แล้วโพสท์ท่าแสดงหน้าตาล้อเลียนต่าง ๆ เป็นตัวของข้าพเจ้าเอง ...
  • Thumbnail

   Very very beautiful indeed 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปาริชาติ ศุภพันธ์; Parichart Suphaphun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   ทุกวันนี้ผู้คนต่างตะเกียกตะกายตามหาความสุขจนเหน็ดเหนื่อยทุรนทุรายจนกลายเป็นความทุกข์ ปัญหาอาจจะอยู่ตรงที่มัวแต่ไปยึดติดอยู่กับคำว่า "ความสุข" แล้วเฝ้าคิดฝันและอยากได้สิ่งต่างๆ เพราะมองความสุขเป็น "วัตถุ" แต่มิได้ตระหนักถ ...
  • Thumbnail

   กลไกสปีชี่ส์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   วุฒิไชย บุณยมานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด “กลไกสปีชี่ส์” ข้าพเจ้าได้มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยีมากเปรี ...
  • Thumbnail

   ความงามที่ปราศจากความน่าอิจฉา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Graphic Arts / วิทยานิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ปาริชาติ ศุภพันธ์; Parichart Suphaphan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความฉาบฉวยหรูหราหรือมีความโชคดีอย่างมหัศจรรย์แต่อย่างใด คนทั่วไปที่มีหน้าที่การงาน มีโชคหรือมีชีวิตรักและมีครอบครัว แต่มีสิ่งสำคัญที่แตกต่างจากคนที่ไม่ค่อยมีความสุขคือ คนมีความสุขเป็นผู้ ...
  • Thumbnail

   ความทรงจำในวัยเด็ก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ณัฐพงศ์ บุญมีลาภ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   เมื่อนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กก็จะมีทั้งสุข สุขที่เห็นตัวเองมีความสุข หรือเศร้าที่ไม่สามารถ เอาเวลาที่มีความสุขกลับมาได้ ผลงานศิลปนิพนธ์ “ความทรงจำ ในวัยเด็ก” ข้าพเจ้ามองสิ่งต่างๆ ที่ เกิดขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะแก้ปัญหาไปเ ...
  • Thumbnail

   คำนิยามที่ย้อนแย้งของการรับรู้ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Painting / ศิลปนิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   กมลชนก จุลโลบล; Kamonchanok Chulobon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   “เมื่อทำความเข้าใจตนเองดีแล้วจึงเข้าใจผู้อื่น” คำกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของความสัมพันธ์ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดจากทัศนคติที่มีภายในตนเอง เนื่องจากมนุษย์ล้วนมีความซับซ้อนทางอารมณ์และพฤติกรรมยากจะคาดเดา บางครั้งการตัด ...
  • Thumbnail

   หมอน พื้นที่ทางอารมณ์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ไอยวริญ นิธิศอานนท์; Iyawarin Nitisarnon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   สภาพแวดล้อมในปัจจุบันผู้คนมักเร่งรีบและแข่งขันกันอยู่เสมอความตึงเครียดจึงทำให้เกิดสภาวะทางอารมณ์ และร่างกายต่าง ๆ ที่เกิดมาจากความกดดันในสังคมจนทำให้ผู้คนแสดงออกผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในทางลบ เช่น การพูดจาดูถูก ...
  • Thumbnail

   ห้วงแห่งความฝัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Graphic Arts / ศิลปนิพนธ์ - ภาพพิมพ์
   Type: Thesis
   ธีรวุฒิ ทองรอด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ณ ห้วงแห่งความฝัน สุข ทุกข์ ของการดำเนินชีวิตของคนปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับข้าพเจ้า ความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญของการดำรงอยู่ ดังนั้น เรื่องราวชีวิตที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆ ความรู้สึกที่สูญ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV