Now showing items 1-8 of 8

  • Thumbnail

   สถานรับเลี้ยงเด็ก Nanny Nursery 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   จารุวรรณ ดวนสูง; บุณยาพร เต็งไพศาลทรัพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนไป แนวโน้มครอบครัวไทยเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ผู้ปกครองจำเป็นต้องออกไปทำงานนอกบ้าน สถานรับเลี้ยงเด็กจึงมีความสำคัญสำหรับพ่อแม่เด็กอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงเล็งเห็นถึงช่องทางที่จะป ...
  • Thumbnail

   สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ศักดิ์ชัย นาคากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   แนวความคิดในการก่อตั้งสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ Cool Training เพื่อต้องการให้บุคลากรในองค์กรและเยาวชนทั่วไปได้รับ ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพื่อยกระดับองค์กรให้สามารถแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นได้อีกทั้งเพื ...
  • Thumbnail

   อู่ซ่อมรถยนต์ ดาวลอยดีเซล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ธาราธร จิรชวาลวิสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ดาวลอยดีเซล เป็นธุรกิจที่ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ และปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มีกําลังสูงขึ้น โดยมีทั้ง บริการด้านซ่อมบํารุงเป็นบริการซ่อมและปรับเปลี่ยนตัวปั้มและหัวฉีด บริการด้านปรับแต่งเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับเครื่อ ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ Herb and Healthy Ice-Cream 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ศิรินทิพย์ มีกุศล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ห้างหุ้นส่วน HAHIC จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตไอศกรีมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สถานที่ตั้งโรงงานตั้งอยู่ที่ 100/3 หมู่ 2 อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 แนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจคือผู้ประกอบการได้เห็น โอกาส ทางการตลาดของไอศกรีมสมุนไพร ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ P&P คอนโดมิเนียม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ถวัลยา อ่วมพรม; ยศธนา พิมพ์สวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   บริษัท พีแอนพี คอนโดมิเนียม จํากัด ได้จัดตั้งโครงการ “พี่แอนฟี คอนโดมิเนียม” มีแนวคิดมาจาก การเล็งเห็นถึงความสําคัญของที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิต ประกอบกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา เขตสารสนเทศเพชรบุรี ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่า Nut Sport 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   พลณัฏฐ์ กุลธนวิวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   แนวความคิดการก่อตั้งธุรกิจสนามฟุตบอล เช่าสืบเนื่องจากเจ้าของกิจการมีความชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเป็นพิเศษและมีโอกาสที่ได้ไปเล่นสนามฟุตบอลเช่าในจังหวัดกรุงเทพฯทำให้เกิดแนวความคิดที่จะสร้างสนามฟุตบอลขึ้น Nut Sport ถึงสนามฟุตบอลเ ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ สนามพัฒนฟุตซอลคลับ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   วชิราวุธ บุญพงษ์; ชลธิชา ชูนามชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   พัฒนฟุตซอลคลับ เปิดดําเนินการสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานสากลใช้หญ้าเทียม คุณภาพสูงในร่ม 2 สนาม และให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ชั้นสองของอาคาร ในต้นปี พ.ศ. 2554 ที่ถนน พัฒนาการ ซอย 44 โดยจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด จากการวิเคร ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ ห้างทองเฮงเส็งเยาวราช สาขา2 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   รณชัย กมลพันธ์ทิพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ห้างทอง เฮงเส็งเยาวราช สาขา 2 เป็นการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายทองคำรูปพรรณรับจำนำซื้อทองมีที่ตั้งของกิจการอยู่ในเขต ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เหตุผลที่เลือกดำเนินธุรกิจประเภทนี้ก็เนื่องจากได้คำแนะนำมาจากญาติๆ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV