Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   การสร้างตราสินค้าร้านกระเป๋าหนัง "the NEEDle leather handcraft" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   กมลชนก มณฑามณี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างตราสินค้าให้กับร้านกระเป๋าหนัง “the NEEDle leather handcraft” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังกลับคุณภาพดีทําด้วยมือทุกขั้นตอนและเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้จัดทํา และเป็นแบรนด์ใหม่ในตลาดยังไม่มี ...
  • Thumbnail

   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของแหล่งรวมบริการสำหรับสุนัขครบวงจร "Pet's Ville" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   เจกิตาน์ อายุวัฒนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   เนื่องจากสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่คนนิยมเลี้ยงเป็นอันดับ1ของโลก และได้มีธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขเติบโตขึ้นมาก มาย ทำให้เกิดการแข่งขันสูงในตลาด โดยเฉพาะธุรกิจแหล่งรวมบริการสำหรับสุนัขครบวงจรอย่าง Pet’s Ville ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไ ...
  • Thumbnail

   การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าสำหรับผู้ชาย Absolute for men 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ธนวรรณ ดุจสราญวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้จัดทําขึ้นเนื่องจากผู้ชายในยุคปัจจุบันเริ่มให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองมากขึ้น มีความ สนใจที่ทําให้ตนเองมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างบุคลิกตนเองให้ดูดี ทั้งในเรื่องของการตกแต่งร่างกาย รูปร่าง หน้าตา ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV